ประวัติความเป็นมา

พรรคประชาธรรมไทย

พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 53/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย พิเชษฐ สถิรชวาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, อดีตผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก., อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และอดีตผู้แทนการค้าไทยเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ 

กระทั่งวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคประชาธรรมไทยได้รับหนังสือรับจดแจ้งจัดตั้งพรรคจากทาง พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งขณะนั้นยังเป็น รักษาการเลขาธิการ กกต. และรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อเตรียมการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการต่อไป

ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เพื่อรับรองระเบียบ ข้อบังคับ อุดมการณ์และนโยบายของพรรครวมถึงเพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคโดยในงานได้มีนักร้องลูกทุ่ง นักแสดง และนักแต่งเพลงลูกทุ่งเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรคเช่น รังษี เสรีชัยไกรลาศ เกรียงไกรรุ่งเพชร แหลมสิงห์ และ ณพนรรจ์ ขวัญประภา ผู้แต่งเพลงเสียความรู้สึกเป็นต้นโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่านาย พิเชษฐ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกส่วนนาย ปณชัย แดงอร่าม เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   แต่ในเวลาต่อมาทางพรรคได้ถอนคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคหลังจากคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 6 คนได้ขอลาออกจากตำแหน่งและสมาชิกพรรคประชาธรรมไทย โดยได้มีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นครั้งที่ 2 ต่อ กกต. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

กระทั่งวันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑ (๒๒) ที่ประชุมมีมติรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาธรรมไทย